Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:07