Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:00
8
9
10
11
12
13
14
15 15:15