Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:15