Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:01
8
9
10
11
12
13
14
15 15:16