Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΡΟΦΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:19