Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:29