Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:14
8
9
10
11
12
13
14
15 15:29