Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΥΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:35