Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
16 16:06