Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΟΠΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
16 16:12