Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΟΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:59