Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΥΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
16 16:00