Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
16 16:02