Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:52