Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:53