Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:55