Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:50