Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΛ.ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:54