Πρόγραμμα Στάσης

816 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:40