Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
3η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:49
9 09:39 09:59
10 10:29 10:49
11 11:39 11:59
12 12:29 12:49
13 13:19 13:39
14 14:09 14:59 14:29
15 15:49 15:19
16 16:54 16:09
17 17:49