Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
9 09:01 09:51
10 10:41 10:11
11 11:51 11:01
12 12:41 12:11
13 13:31 13:01 13:51
14 14:21 14:41
15 15:11 15:31
16 16:01 16:21
17 17:06
18 18:01