Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:47
9 09:37 09:57
10 10:27 10:47
11 11:37 11:57
12 12:27 12:47
13 13:17 13:37
14 14:07 14:57 14:27
15 15:47 15:17
16 16:52 16:07
17 17:47