Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
2η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:44
9 09:34 09:54
10 10:24 10:44
11 11:34 11:54
12 12:24 12:44
13 13:14 13:34
14 14:04 14:54 14:24
15 15:44 15:14
16 16:49 16:04
17 17:44