Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:03 08:53
9 09:43
10 10:33 10:03 10:53
11 11:43
12 12:33 12:03 12:53
13 13:23 13:43
14 14:13 14:33
15 15:03 15:53 15:23
16 16:58 16:13
17 17:53