Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
3η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:02 08:52
9 09:42
10 10:32 10:02 10:52
11 11:42
12 12:32 12:02 12:52
13 13:22 13:42
14 14:12 14:32
15 15:02 15:52 15:22
16 16:57 16:12
17 17:52