Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ SHELL (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:07 08:57
9 09:47
10 10:37 10:07 10:57
11 11:47
12 12:37 12:07 12:57
13 13:27 13:47
14 14:17 14:37
15 15:07 15:57 15:27
16 16:17
17 17:02 17:57