Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:08 08:58
9 09:48
10 10:38 10:08 10:58
11 11:48
12 12:38 12:08 12:58
13 13:28 13:48
14 14:18 14:38
15 15:08 15:58 15:28
16 16:18
17 17:03 17:58