Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:10
9 09:00 09:50
10 10:40 10:10
11 11:50 11:00
12 12:40 12:10
13 13:30 13:00 13:50
14 14:20 14:40
15 15:10 15:30
16 16:00 16:20
17 17:05
18 18:00