Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:13
9 09:03 09:53
10 10:43 10:13
11 11:53 11:03
12 12:43 12:13
13 13:33 13:03 13:53
14 14:23 14:43
15 15:13 15:33
16 16:03 16:23
17 17:08
18 18:03