Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΠΛΑΚΟΥΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:06 08:56
9 09:46
10 10:36 10:06 10:56
11 11:46
12 12:36 12:06 12:56
13 13:26 13:46
14 14:16 14:36
15 15:06 15:56 15:26
16 16:16
17 17:01 17:56