Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:14
9 09:04 09:54
10 10:44 10:14
11 11:54 11:04
12 12:44 12:14
13 13:34 13:04 13:54
14 14:24 14:44
15 15:14 15:34
16 16:04 16:24
17 17:09
18 18:04