Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:04 08:54
9 09:44
10 10:34 10:04 10:54
11 11:44
12 12:34 12:04 12:54
13 13:24 13:44
14 14:14 14:34
15 15:04 15:54 15:24
16 16:59 16:14
17 17:54