Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
1η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:53
8 08:43
9 09:33 09:53
10 10:23 10:43
11 11:33 11:53
12 12:23 12:43
13 13:13 13:33
14 14:03 14:53 14:23
15 15:43 15:13
16 16:48 16:03
17 17:43