Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:51
8 08:41
9 09:31 09:51
10 10:21 10:41
11 11:31 11:51
12 12:21 12:41
13 13:11 13:31
14 14:01 14:51 14:21
15 15:41 15:11
16 16:46 16:01
17 17:41