Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
2η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:56
8 08:46
9 09:36 09:56
10 10:26 10:46
11 11:36 11:56
12 12:26 12:46
13 13:16 13:36
14 14:06 14:56 14:26
15 15:46 15:16
16 16:51 16:06
17 17:46