Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:05 08:55
9 09:45
10 10:35 10:05 10:55
11 11:45
12 12:35 12:05 12:55
13 13:25 13:45
14 14:15 14:35
15 15:05 15:55 15:25
16 16:15
17 17:00 17:55