Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
2η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:33
9 09:23 09:43
10 10:13 10:33
11 11:23 11:43
12 12:13 12:33
13 13:03 13:53 13:23
14 14:43 14:13
15 15:33 15:03 15:53
16 16:28
17 17:28