Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΑΡΣΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:22
9 09:12 09:32
10 10:02 10:22
11 11:12 11:32
12 12:02 12:52 12:22
13 13:42 13:12
14 14:32 14:02 14:52
15 15:22 15:42
16 16:17
17 17:17