Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΠΡΩΤΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:23
9 09:13 09:33
10 10:03 10:23
11 11:13 11:33
12 12:03 12:53 12:23
13 13:43 13:13
14 14:33 14:03 14:53
15 15:23 15:43
16 16:18
17 17:18