Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΠΛΑΚΟΥΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:27
9 09:17 09:37
10 10:07 10:27
11 11:17 11:37
12 12:07 12:57 12:27
13 13:47 13:17
14 14:37 14:07 14:57
15 15:27 15:47
16 16:22
17 17:22