Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:28
9 09:18 09:38
10 10:08 10:28
11 11:18 11:38
12 12:08 12:58 12:28
13 13:48 13:18
14 14:38 14:08 14:58
15 15:28 15:48
16 16:23
17 17:23