Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:36
9 09:26 09:46
10 10:16 10:36
11 11:26 11:46
12 12:16 12:36
13 13:06 13:56 13:26
14 14:46 14:16
15 15:36 15:06 15:56
16 16:31
17 17:31