Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΠΕΡΑΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:20
9 09:10 09:30
10 10:00 10:20
11 11:10 11:30
12 12:00 12:50 12:20
13 13:40 13:10
14 14:30 14:00 14:50
15 15:20 15:40
16 16:15
17 17:15