Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
4η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:01 08:51
9 09:41
10 10:31 10:01 10:51
11 11:41
12 12:31 12:01 12:51
13 13:21 13:41
14 14:11 14:31
15 15:01 15:51 15:21
16 16:56 16:11
17 17:51
18
19 19:01
20 20:01