Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:12
9 09:02 09:52
10 10:42 10:12
11 11:52 11:02
12 12:42 12:12
13 13:32 13:02 13:52
14 14:22 14:42
15 15:12 15:32
16 16:02 16:22
17 17:07
18 18:02
19 19:12
20 20:12