Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:15
9 09:05 09:55
10 10:45 10:15
11 11:55 11:05
12 12:45 12:15
13 13:35 13:05 13:55
14 14:25 14:45
15 15:15 15:35
16 16:05 16:25
17 17:10
18 18:05
19 19:15
20 20:15