Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΠΛΑΖΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:16
9 09:06 09:56
10 10:46 10:16
11 11:56 11:06
12 12:46 12:16
13 13:36 13:06 13:56
14 14:26 14:46
15 15:16 15:36
16 16:06 16:26
17 17:11
18 18:06
19 19:16
20 20:16