Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:17
9 09:07 09:57
10 10:47 10:17
11 11:57 11:07
12 12:47 12:17
13 13:37 13:07 13:57
14 14:27 14:47
15 15:17 15:37
16 16:07 16:27
17 17:12
18 18:07
19 19:17
20 20:17