Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΤΡΑΠΕΖΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:19
9 09:09 09:59
10 10:49 10:19
11 11:59 11:09
12 12:49 12:19
13 13:39 13:09 13:59
14 14:29 14:49
15 15:19 15:39
16 16:09 16:29
17 17:14
18 18:09
19 19:19
20 20:19