Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:20
9 09:10
10 10:00 10:50 10:20
11 11:10
12 12:00 12:50 12:20
13 13:40 13:10
14 14:30 14:00 14:50
15 15:20 15:40
16 16:10 16:30
17 17:15
18 18:10
19 19:20
20 20:20