Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:24
9 09:14
10 10:04 10:54 10:24
11 11:14
12 12:04 12:54 12:24
13 13:44 13:14
14 14:34 14:04 14:54
15 15:24 15:44
16 16:14 16:34
17 17:19
18 18:14
19 19:24
20 20:24