Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:22
9 09:12
10 10:02 10:52 10:22
11 11:12
12 12:02 12:52 12:22
13 13:42 13:12
14 14:32 14:02 14:52
15 15:22 15:42
16 16:12 16:32
17 17:17
18 18:12
19 19:22
20 20:22